Augmenta la sinistralitat laboral

Augmenta la sinistralitat laboral

La siniestralidad laboral ha aumentado en catalunya un 11,63% en los últimos seis meses.

La sinistralitat laboral ha augmentat a catalunya un 11,63% en els últims sis mesos.

Els sectors que concentren els increments són: Indústries manufactureres, construcció, comerç a l’engròs, transport i emmagatzematge, hoteleria i activitats administratives.

El Departament de Treball, Afers Socials i Families, considera com a factors més probables de l’augment

  • Intensificació de la feina, amb augments dels ritmes de treball i la durada de les jornades sense que les plantilles augmentin.
  • Augment de la contractació temporal que incideix en la manca d’experiència en les tasques a desenvolupar.
  • Deteriorament de les condicions de treball i de l’activitat preventiva en els últims anys de crisi, que afloren en el període actual.
  • Augment dels desplaçaments d’anada i tornada a la feina (in itinere)
  • L’administració ha identificat a catalunya 263 empreses d’alta sinistralitat, amb 140.000 treballadors, que concentren el 14,8% dels accidents laborals.

El secretari general de l’esmentat departament, Josep Ginesta ho ha considerat “un FET inassumible paper Nostre país” i a anunciat l’efecte que “utilitzarem Totes els eines necessaries per eliminar AQUESTA Xacra”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.