El Reial Decret 427/2021, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, inclou en el nou quadre, dues novetats que suposen una important afectació per als tallers de reparació de vehicles: olis minerals usats i valor...

El teletreball ha pres de nou el protagonisme en les últimes setmanes a causa de la major incidència del coronavirus a Espanya. La major part de les empreses, per a minimitzar el risc de contagis que poden afectar la seva activitat han enviat a casa...

Sembla que després d'innombrables normatives, decrets, instruccions i protocols, s'estan clarificant les responsabilitats de l'empresa pel que fa a les actuacions que ha de realitzar per minimitzar l'expansió de l'Covid19 i garantir la salut dels seus treballadors en front el virus. En el “RD 21/2020,...

Vas per un centre comercial i una persona es desploma sobre el terra. Un dels vianants acudeix immediatament a socórrer a la víctima i comprova que està inconscient i no respira. Li comença a practicar la RCP (RESPIRACIÓ CARDIO PULMONAR) i et sol·licita que portis...

No és un concepte nou. Ja fa temps que l’exosquelet està present en la ciència ficció. Pel•lícules com “Elysium”, “Avatar”, en l’escena final d’ “Aliens, el retorn”, on Ripley s’enfronta a la reina alien o en “Al filo del mañana” amb Tom Cruise, on els...

El radó és un gas noble, incolor, insípid i sense cap olor, que pot passar desapercebut malgrat estar present. En la seva forma inestable, es un dels estats intermedis de la desintegració dels isòtops de l’urani. Pel fet de ser un gas, quan el radó es...

Segons un estudi publicat per la farmacèutica CINFA, avalat per la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Ansietat i l'Estrès (SEAS), durant l'últim any, un 42,1% de la població declara que ha patit estrès de forma freqüent i continuada . Això serien gairebé 12,5 milions...

Degut a l'expansió del negoci i de la necessitat d'augmentar l'espai de treball disponible, hem traslladat les nostres oficines. La nova adreça és Passeig Torroja nº 84 baixos 3 43007 Tarragona El local està situat davant de les muralles romanes de Tarragona. Més de 2000 anys d'història contemplen la...

APEMTA ( ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESARIS DEL METALL DE TARRAGONA ) ha escollit  PREVIJOB com a partner per tal de poder oferir als seus associats, en una renovada etapa, serveis de formació específica del sector i consultoria de riscos laborals. L’acord s’ha realitzat mitjançant la signatura d’un...

ASTAVE ( associació empresarial de tallers de reparació i venedors d’elements d’automoció), ha signat amb PREVIJOB un conveni  de col·laboració per tal de facilitar als seus associats el compliment de les obligacions que en matèria de prevenció de riscos laborals . Han signat el acord el...