Moltes empreses consideren que la prevenció és una despesa, un impost més que cal pagar, fins i tot algunes creuen que és una assegurança, on signes un contracte i ja estàs cobert davant qualsevol incidència. És la prevenció de riscos mal entesa. Les actuacions que desenvolupa...

L'energia elèctrica és la forma d'energia més utilitzada i resulta tan imprescindible que qualsevol fallada en el seu subministrament, provoca greus trastorns en la nostra vida i paralitza molts processos productius que depenen d'ella. Com amb totes les formes d'energia, el perill apareix quan existeix la...

Empresari: cal aprendre Ja fa uns anys que els informes anuals del Banc d’Espanya i l’OCDE, indiquen que els empresaris i directius espanyols, especialment a les petites i mitjanes empreses, estan a la cua d’Europa en la formació i professionalització de la gestió empresarial … només...

Segons el consell Europeu de Ressuscitació Pulmonar, les malalties cardiovasculars constitueixen la primera causa de mort a Espanya. En concret, més de 70.000 persones pateixen cada any un infart agut de miocardi (IAM), de les quals al voltant de 30.000 moren per parada cardiorespiratòria (PCR)...

El nou conveni del metall incorpora com a novetat important l’obligatorietat de què tots els treballadors del sector realitzin una formació mínima en prevenció de riscos laborals adaptada al seu lloc de treball. Des del 1 d’octubre de 2017 i en un termini de tres...

Previjob estrena la seva aula virtual, un espai destinat a la formació contínua dels treballadors, des del qual es pot accedir a més de 1.000 cursos de formació en prevenció de riscos laborals en tots els sectors professionals, i de manipulació d'aliments, també específica per...

Ya ha sido publicado el listado de formación en materia de prevención de riesgos laborales del INSHT, como siempre, muy interesantes: Formación en Barcelona Formación en Madrid Formación en Sevilla Formación en Bizkaia Formación en Servicios Centrales La inscripción es sencilla para todos aquellos interesados, basta seleccionar el curso de interés,...

  Previjob a finalitzat el dia 16 de desembre les jornades de formació per a delegats de prevenció en STR en diverses matèries relacionades amb les seves funcions, amb la col·laboració del Sr. Rafael Segòvia Ruiz, de Segòvia Consultors, per a la part específica de risc...