Totes les empreses disposen anualment d'un crèdit per a formar la seva plantilla. L'import disponible varia en funció de la quantia cotitzada en concepte de formació professional durant l'exercici anterior. Aquests diners provenen de les retencions que s'han practicat en les nòmines dels treballadors sota...

En 2018 es van consumir a Espanya 31.527 Kilotones de gasoil. Més o menys uns 37.000 milions de litres de gasoil. Si fos una piscina amb una superfície de les dimensions d'un camp de futbol (105m x 68 m), tindria una profunditat de més de...

A l'article 40.2 Constitució Espanyola s'estableix que els poders públics vetllaran per la seguretat i higiene en el treball. En el desenvolupament d'aquest mandat constitucional i per la necessitat d'adaptar-se a les normatives comunitàries es va publicar la Llei 31/1995 Llei de Prevenció de Riscos...

TEMPS DE TREBALL (JORNADA LABORAL). Un dels factors que generen més estrès / infelicitat / resignació en l'actualitat als treballadors que habiten en grans ciutats (àrees metropolitanes), són els desplaçaments tant d'anada com de tornada al centre de treball. Per això és primordial abordar el tema...

Mes el 90% de les PIMES segons les estadístiques i gairebé el 100% segons la meva experiència de 20 anys en el sector, consideren la prevenció de riscos com una obligació legal que cal complir, en la línia de pagar els impostos, donar d'alta als...

Ser una empresa saludable està de moda. L'expressió pren com a base la definició àmplia de salut laboral, que és la recerca per part de l'empresa del benestar físic, social i mental dels seus treballadors ...

L'empresa té l'obligació d'oferir el reconeixement mèdic al treballador (art 22 llei 31/95) i el treballador té la potestat de acceptar-lo o rebutjar-lo. Però de vegades les coses no són tan senzilles. Què diuen els tribunals al respecte? En una de les últimes sentències sobre el tema...

Cada any la grip estacional provoca entre un 10 i un 15% de les baixes laborals, amb durades habituals entre 5 i 7 dies. La malaltia de la grip està provocada pel virus de la influenza. Aquest virus es caracteritza per generar un quadre de febre alta,...

Un dia qualsevol, pot trucar a la vostra porta un inspector / sotsinspector de treball per a realitzar una inspecció en matèria de prevenció de riscos laborals. Normalment, apareixen sense avisar ...

El 39,3% de la població espanyola d'entre 25 i 64 anys pateix sobrepès i un 21,6% és obesa. Són dades de l'Estudi nutricional de la Població Espanyola (ENPE) que ha analitzat a un total de 3.801 homes i dones espanyols d'entre 25 i 64 anys L'obesitat...