Un dia qualsevol, pot trucar a la vostra porta un inspector / sotsinspector de treball per a realitzar una inspecció en matèria de prevenció de riscos laborals. Normalment, apareixen sense avisar ...

Empresari: cal aprendre Ja fa uns anys que els informes anuals del Banc d’Espanya i l’OCDE, indiquen que els empresaris i directius espanyols, especialment a les petites i mitjanes empreses, estan a la cua d’Europa en la formació i professionalització de la gestió empresarial … només...

A partir del 20 de maig de 2018 entra en vigor el RD 563/2017 sobre inspeccions a la carretera, que entre d’altres coses, estableix controls sobre la correcta estiba de la càrrega als vehicles. La DGT s’ha compromès a realitzar més de 15.000 inspeccions tècniques...

Entre un 15 i un 20% dels accidents laborals amb baixa, són en períodes de desplaçaments.. Segons el  RACC, tant els conductors com els vianants ens distraiem amb el mòbil mentre circulem. Concretament un 42% dels conductors admet que utilitza el mòbil mentre condueix i un...

El nou conveni del metall incorpora com a novetat important l’obligatorietat de què tots els treballadors del sector realitzin una formació mínima en prevenció de riscos laborals adaptada al seu lloc de treball. Des del 1 d’octubre de 2017 i en un termini de tres...

La síndrome de electrosensibilidad pot generar incapacitat permanent total (o almenys així ho reconeix el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Madrid 6-7-16, EDJ 136607) La síndrome de electrosensibilidad és una malaltia associada l'exposició a camps electromagnètics. Ser elèctricament sensible significa presentar uns símptomes (mal de...