Els bons habits

«Sembra un pensament, recull una acció; sembra una acció, recull un hàbit. Sembra un hàbit, recull un caràcter; sembra un caràcter, recull un destí», aquesta frase, atribuïda a diferents pensadors, conté algunes claus molt útils en prevenció de riscos laborals.

Bàsicament, el nostre caràcter està composat pels nostres hàbits i els hàbits són factors poderosos a les nostres vides. Són pautes consistents, costums, que realitzem de manera gairebé inconscient, que de manera constant i quotidiana marquen la nostra manera de fer. En prevenció de riscos laborals els bons hàbits, els bons costums són un factor clau per mantenir conductes segures i evitar accidents.

De fet, si analitzem els accidents, veiem que sempre són una seqüència de coincidències desastroses, on les accions de la persona, els mals costums o l’excepció són protagonistes. Mai no trobarem un bon hàbit com a factor generador d’un accident o d’una malaltia professional.

Per això generar bons hàbits a la feina ens pot aportar nombrosos beneficis. Són exemples de bons hàbits: revisar el material necessari abans d’iniciar una feina, aturar-se uns minuts abans del final de la jornada laboral per ordenar i netejar, aturar la màquina si cal manipular-la, netejar-se les mans abans del descans per menjar, mantenir les eines de treball en bon estat, utilitzar els equips de protecció quan es requereixen…

Generar bons hàbits no és una tasca fàcil. Els experts apunten en quatre direccions claus per afavorir-ne la implantació a nivell d’empresa: Posar-ho fàcil, recompenses, posar difícil l’hàbit oposat i constància.

Ho veurem amb un exemple pràctic: Vull millorar l’ordre i la neteja al taller. Vegem-ne algunes idees que podríem aplicar

Posar-ho fàcil:

  • Comprar i mantenir estoc de material de neteja, aspirador, escombres, cubs per a escombraries, productes de neteja, draps, paper d’un sol ús.
  • Instal·lar un senyal acústic que indiqui que s’inicia el temps de neteja.
  • Assignar un temps raonable per a la tasca.
  • Cartells motivadors.
  • Llençar tot allò que no sigui útil ni necessari.

Recompenses: Donar un petit incentiu econòmic o algun tipus de benefici corporatiu si s’aconsegueixen els objectius. O simplement, felicitar de tant en tant per la bona feina feta.

Posar difícil l’hàbit oposat: Quan es detecti deficiències indagar de forma immediata sobre el responsable i sol·licitar-ne el motiu. D’aquesta manera, també pot sorgir informació sobre algun aspecte susceptible de millora.

Constància: Mantenir en el temps les actuacions anteriors. Normalment amb alguns mesos n’hi ha prou perquè l’acció es converteixi en un hàbit i es faci sense necessitat d’esforç suplementari.

Segurament cada empresa podria afegir nous i creatius ítems a cada punt, en qualsevol cas, els avantatges a nivell empresarial que es poden obtenir en aquest exemple són significatius: Serà més fàcil trobar els equips i eines, de manera que augmenta la productivitat, es millora la imatge general de l’empresa, especialment important si tenim visitants externs, en entorns nets i ordenats el personal treballa més a gust i, finalment, es redueix el risc d’accidents.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.