“Apunts” de Felicitat: Temps de Treball (Jornada Laboral)

TEMPS DE TREBALL (JORNADA LABORAL).

Un dels factors que generen més estrès / infelicitat / resignació en l’actualitat als treballadors que habiten en grans ciutats (àrees metropolitanes), són els desplaçaments tant d’anada com de tornada al centre de treball.

Per això és primordial abordar el tema de la flexibilitat horària tant d’entrada com de sortida i plantejar la incorporació del teletreball en la nostra societat (tot això quan sigui possible).

És fonamental canviar la nostra cultura de “presencialisme” o de “escalfar la cadira” en el lloc de treball i treballar per projectes/ objectius ben definits. Generarem grans beneficis a la nostra salut tant física com mental, ajudarem a dur a terme positivament el tema de la conciliació familiar i de pas cuidarem el medi ambient.

Tindrem MÉS TEMPS, serem més productius, reduirem la possibilitat de tenir un accident laboral i amb tot aixó probablemente ens sentirem millor i per tant serem més feliços.

Ara només falta que legisladors, empresaris i sindicats s’adonin dels grans beneficis d’aplicar aquestes mesures i que els treballadors exerceixin les seves funcions amb molta responsabilitat.

LA PSICOSOCIOLOGIA APLICADA: DISCIPLINA PREVENTIVA AL CAMP DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:

Es defineixen com aquelles condicions presents en una situació laboral directament relacionades amb l’organització del treball i el seu entorn social, amb el contingut de treball i la realització de la tasca, i que es presenten amb capacitat per afectar el desenvolupament del treball i la salut ( física, psíquica o social) del treballador o la treballadora (Nota Tècnica de Prevenció 443 de l’INSTH)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.