FORMACIÓ

La formació dels treballadors és una eina indispensable per controlar els riscos ja que té un efecte directe sobre la reducció d’accidents.

 

L’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que, en compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi.

Com s’ha d’impartir la formació?

apretón de manos

La formació s’ha d’impartir:

• En el moment de la contractació, amb independència de la durada que aquesta tingui

• Quan es produeixin canvis en les funcions que el treballador exerceix

• Quan s’introdueixin noves tecnologies

• Quan hagin canvis en els equips de treball

 

Així mateix, la formació ha de ser repetida periòdicament quan sigui necessari.

reloj

S’ha d’impartir sempre que sigui possible dins de la jornada de treball i, si no és possible, en altres hores descomptant  el temps invertit en la mateixa. És a dir, el temps de formació en prevenció es considera com a temps de treball.

profesor con alumnos

La formació específica del lloc de treball (Art 19 del RD 31/95) ha de ser impartida per personal qualificat (Tècnic Nivell Intermedi o Superior, DUE d’empresa o Metge del Treball) pertanyent a una de les modalitats preventives indicades en el Reglament de els serveis de prevenció. No pot ser impartida, per tant, per un professional independent ni per una entitat formativa que no estigui acreditada com a Servei de Prevenció Aliè.

PREVIJOB està acreditat per realitzar la formació de la Construcció i del Metall (Fundacions Laborals de la Construcció i del Metall)

Demana ja el teu pressupost sense compromís!