La Prevenció pot ser rendible. El cas dels guants.

Moltes empreses consideren que la prevenció és una despesa, un impost més que cal pagar, fins i tot algunes creuen que és una assegurança, on signes un contracte i ja estàs cobert davant qualsevol incidència. És la prevenció de riscos mal entesa.

Les actuacions que desenvolupa la prevenció de riscos van orientades  a que el treballador no perdi la salut a la feina, però no és l’única finalitat. Moltes vegades la prevenció ben aplicada també pot generar rendibilitat a l’empresa. Vegem un cas real…

Hi havia una vegada, fa uns quants anys, una empresa del sector de l’automoció. Produïa peces metàl·liques per a un fabricant d’automòbils. La major part de l’activitat eren feines d’encunyat, embotit i soldadura.

Les peces que es manejaven tenien vores tallants, i per manipular-les, era imprescindible l’ús de guants. Els guants s’embrutaven molt i patien amb facilitat problemes d’esquinçament i talls en manipular les peces. Cada operari “desgastava” una mitjana de dos jocs de guants per torn. I hi havia uns cent cinquanta treballadors.

El departament de compres era l’encarregat de subministrar els guants. Era una despesa important, i per això, la gestió consistia a aconseguir les partides de guants al preu més baix possible…

Els accidents més habituals eren els talls per manipulació de les peces metàl·liques i els derivats de manipulació de càrregues. Els nivells d’accidentabilitat doblaven la mitjana del sector.

Les visites freqüents d’inspecció de treball van motivar que l’empresa marqués entre els objectius anuals reduir el nombre d’accidents . Per això es van plantejar diferents actuacions, entre elles, fer un estudi sobre l’ús dels guants.

Es va veure que els guants que es feien servir eren de serratge de molt mala qualitat (dels més barats) i per això, el nivell de protecció que proporcionaven i la seva durabilitat eren escassos. Es va proposar la compra de guants de més qualitat, però el departament de compres es va oposar frontalment. No podien augmentar de cap manera els costos de producció…

Els guants eren molt resistents i proporcionaven alts valors de protecció al tall i esquinçament, però tenien el problema que s’embrutaven molt a causa dels olis lubricants que s’utilitzen per facilitar l’encunyat i evitar l’oxidació de les peces i per tant no es podien utilitzar al dia següent.

I es van buscar altres opcions… la solució van ser uns guants reutilitzables.

Es va contactar amb un servei de bugaderia industrial i es van fer proves de rentat. Els guants de qualitat bruts utilitzats durant un torn de treball, es revisaven i els que no presentaven cap mena de deteriorament, es rentaven i es tornaven a reutilitzar. Suportaven en bones condicions fins a 4 cicles d’ús-rentat abans de ser rebutjats.

Amb l’ús dels guants reutilitzables, encara amb el cost addicional de la bugaderia, el departament de compres va reduir en un 20% la despesa a la partida de guants i els accidents per talls es van reduir en un 70%, en utilitzar guants de més qualitat.

Les actuacions en prevenció també poden ser rendibles!!!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.