Ser una empresa saludable està de moda. L’expressió pren com a base la definició ...

Cada any la grip estacional provoca entre un 10 i un 15% de les baixes laborals, amb durad...

Empresari: cal aprendre Ja fa uns anys que els informes anuals del Banc d’Espanya i l’...

El radó és un gas noble, incolor, insípid i sense cap olor, que pot passar desapercebut...

NAPO es un personatge animat i simpàtic que pot simbolitzar qualsevol treballador de qual...

Degut a l’expansió del negoci i de la necessitat d’augmentar l’espai de...

Possiblement si obre el comandament de qualsevol joguina que funcioni per radiocontrol (co...

Aquest és un relat clàssic d’un accident que circula des de fa molts anys ¿realit...

Espanya està en el grup de cua de suïcidis, al costat d’altres països mediterrani...

Transposició al dret espanyol del contingut de la Directiva 2013/35 / UE del Parlament Eu...

La Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement ha pu...

Previjob estrena la seva aula virtual, un espai destinat a la formació contínua dels tre...

En aquesta segona entrada sobre el fred i els seus efectes en l’ambient laboral veur...

….i hem de preparar per a l’fred a la feina. En l’entorn laboral no és infr...

PREVIJOB arrenca finalment, amb la idea clara de convertir-se en un servei de prevenció d...