Nova normativa sobre estiba

Estiba derivadad del RD 563/2017 sobre inspecciones en carretera,

Nova normativa sobre estiba

A partir del 20 de maig de 2018 entra en vigor el RD 563/2017 sobre inspeccions a la carretera, que entre d’altres coses, estableix controls sobre la correcta estiba de la càrrega als vehicles. La DGT s’ha compromès a realitzar més de 15.000 inspeccions tècniques a l’any.

Fins ara, l’única referència respecte a l’estiba de la càrrega al camió és podia trobar al Reglament General de Circulació (RD 1428/2003) Art 14, que indicava:

La càrrega transportada en un vehicle, així com a els accessoris que s’utilitzin per al seu condicionament o protecció, han d’estar disposats,  i si fos necessari, subjectes, de tal manera que no puguin

Arrossegar, caure total o parcialment, o desplaçar-se de manera perillosa.
Comprometre l’estabilitat del vehicle.
Produir soroll, pols o d’altre molèsties que puguin ser evitades.
Aquesta àmplia definició ha permès que a els camions i furgonetes circulessin durant anys sense massa control sobre aquest camp. I això, evidentment, ha tingut les seves conseqüències. És calcula que entre un 25 i un 45% dels accidents del transport de mercaderies té a veure amb la mala estiba de les càrregues.

El nou Reial Decret, regula les inspeccions tècniques que és faran als vehicles comercials a territori espanyol. Al seu Annex III es determinen una sèrie de normes tècniques, que regulen qüestions com el càlcul de les forces de subjecció, els punts de subjecció i la resistència de la carrosseria del vehicle,  els panells i puntals, els cingles, les eslingues, les cadenes i a els cables d’amarri que s’utilitzen en el trincatge, així com la utilització dels contenidors ISO, les caixes mòbils, i l’empaquetat de les mercaderies per al seu transport.

Aquest Reial Decret és una transposició de la directiva europea 2014/47 EU, de manera que a partri d’ara tots els països de la UE tindran els mateixes regulacions i inspeccions.

Aquesta nova normativa no està exempta de polèmica, ja que diverses associacions de transport han fet públics els seus dubtes davant les noves responsabilitats que recauen sobre el conductor i el titular del vehicle. Segons les federacions, la normativa xoca frontalment amb el Reglament de transport, en la qual és determina que el conductor no intervé en el procés de càrrega, per la qual cosa entenen que en aquests casos la responsabilitat atribuïda al conductor deuria ser del carregador.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.