Novetats legislatives

Prevencion de Riesgos laborales en altura

Novetats legislatives

Transposició al dret espanyol del contingut de la Directiva 2013/35 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre les disposicions mínimes de salut i seguretat relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats d’agents físics (la qual deroga la Directiva 2004/40 / CE):

  • Reial decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a camps electromagnètics
    Enllaç: RD 299/2016RD 299/2016

 

Compliment del Dictamen Motivat 2014/4169, emès per la Comissió Europea al Regne d’Espanya amb motiu de no haver incorporat correctament determinats aspectes de l’ordenació del temps de treball, com és el fet de no transposar el límit absolut de vuit hores per al treball nocturn que impliqui riscos especials o tensions importants (nou terme modificat l’article 33 del Reial decret 1561/1995):

  • Reial decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn
    Enllaç: RD 311/2016RD 311/2016
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.