Previjob homologada per la FMFCE

Previjob homologada per la FMFCE

El nou conveni del metall incorpora com a novetat important l’obligatorietat de què tots els treballadors del sector realitzin una formació mínima en prevenció de riscos laborals adaptada al seu lloc de treball. Des del 1 d’octubre de 2017 i en un termini de tres anys, els empresaris del metall han de proporcionar a cada treballador la formació conforme al nou conveni.
Es defineixen diferentes modalitats de cursos en funció de les tasques que realitza el treballador.

  • Directius. Curs de 6 h, presencials o on-line.
  • Administratius. Curs de 6 h, presencials o on-line.
  • Treballadors que facin funcions preventives de nivell bàsic. Curs de 5 0h (20h presencials + 30 on-line)
  • Treballadors de producció i manteniment. 20 h presencials (12 troncals + 8 específiques del lloc de treball).

La mesura, a més de millorar la consciènciació dels treballadors envers els temes de seguretat i salut laboral, també serà una font d’ingressos important per a la Fundación del Metal para la Formación, cualificación y el empleo (FMF), organisme format per patronals i sindicats del metall, donat que cobrarà taxes i quotes a totes les empreses formadores homologades per a la realització dels cursos. Un sistema similar ja funciona des de fa uns anys en el gremi de la construcció (TPC).

Previjob ha estat homologada per la FMF per a la impartició dels cursos de conveni del sector metall.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.