A l'article 40.2 Constitució Espanyola s'estableix que els poders públics vetllaran per la seguretat i higiene en el treball. En el desenvolupament d'aquest mandat constitucional i per la necessitat d'adaptar-se a les normatives comunitàries es va publicar la Llei 31/1995 Llei de Prevenció de Riscos...