invierno

….i hem de preparar per a l'fred a la feina. En l'entorn laboral no és infreqüent trobar-se en situacions en què hi pugui haver exposició a temperatures baixes, encara que com és natural, caldria diferenciar entre el que és una situació de manca de confort, com per exemple la que es produeix abans de la baralla per graduar l'aire condicionat en una oficina, i una situació en què hi ha risc real per estrès tèrmic per a la seguretat de la persona, com el que pot succeir a l'interior d'una cambra frigorífica a temperatures per sota de 0ºC. En aquesta entrada ens centrarem en el segon cas, i haurem de tenir en ment fenòmens que coneixem encara que sigui d'oïdes, com són la hipotèrmia, la congelació o el peu de trinxera.