Inspección de riesgos laborales en la empresa

Un inspector truca a la porta

Un dia qualsevol, pot trucar a la vostra porta un inspector / sotsinspector de treball per a realitzar una inspecció en matèria de prevenció de riscos laborals. Normalment, apareixen sense avisar …

Els motius de la visita poden ser diversos: accident laboral, denúncia d’un treballador, que la seva empresa estigui inclosa en una de les campanyes que inspecció realitza periòdicament o simplement que l’inspector visiti una empresa propera i hagi decidit passar-se …

L’inspector no està obligat a identificar-se per iniciar la seva tasca d’inspecció, pot actuar com un client del restaurant o un simple comprador … però un cop es doni a conèixer, és raonable sol·licitar la seva identificació per evitar que algun desaprensiu pugui fer-se passar per ell.

Una altra figura que podria aparèixer és un tècnic habilitat, que no hem de confondre amb l’inspector. El tècnic habilitat és un especialista en prevenció de riscos laborals per compte de la comunitat autònoma, que normalment realitza visites de control de l’activitat preventiva i planteja recomanacions de millora. No té capacitat sancionadora, i només en alguns casos si detectés deficiències greus, té l’atribució d’informar a inspecció, que és qui podria obrir un expedient.

En qualsevol d’aquestes visites “imprevistes”, és recomanable mantenir una actitud positiva i de col·laboració

Algunes recomanacions pràctiques:

  • Mostrar- se col·laboratiu, encara que es presentin sense avisar i que interrompin el nostre treball en el pitjor moment del dia.
  • Si sol·liciten documentació, és prudent adduir que no es disposa d’ella en aquest moment (dir que la té la gestoria, per exemple …) i presentar-la més endavant amb l’assessorament d’un professional.
  • No demanar als treballadors que marxin o no responguin a les preguntes d’inspecció, atès que podria considerar-se obstrucció a la tasca inspectora.
  • No “Passar” dels requeriments o sol·licituds que pugui fer l’inspector o el tècnic habilitat.
  • No aportar més documentació de l’estrictament requerida, un excés d’informació pot obrir noves línies d’inspecció.

Recordi que sempre pot acudir al seu servei de prevenció o al seu gestor, que li poden assessorar en la manera d’actuar i els documents a presentar. No tracti d’anar pel seu compte en temes que sovint desconeix. Li pot costar car ….

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.