Winter is coming… (II)

Winter is coming… (II)

En aquesta segona entrada sobre el fred i els seus efectes en l’ambient laboral veurem les conseqüències a la seva exposició i les possibles mesures que podem adoptar, tant com a treballadors com a empresaris.

Primer de tot convé recordar els mecanismes naturals que tenim per protegir-nos del fred (a part de aixoplugar o cobrir-nos amb roba), que són diversos: el primer de tots, la tiritera, ens serveix per generar calor amb calfreds, tant més escandalosos com més fred tinguem; també disposem de la vasoconstricció, en la qual els vasos sanguinis més propers a la pell es “amaguen” perquè menys calor de la sang es pugui escapar a l’exterior, sent un fenomen que es pot apreciar perquè provoca pal·lidesa en l’individu; un altre mecanisme és el de la piloerecció per atrapar aire que serveixi de matalàs aïllant, però que ha perdut sentit amb el temps ja que l’evolució primer, i l’estètica actual posteriorment, han aconseguit que els humans tinguem cada vegada menys pèl al cos. Un altre mecanisme que tenim, almenys en la infància, és la de cremar greix marró per generar calor, tot i que aquesta pràcticament ha desaparegut en l’edat adulta i la que ens queda en la seva major part és el greix normal o blanca, que té en canvi una funció de reserva energètica i d’aïllant del fred i de la calor.

Cuando ninguno de estos mecanismos de defensa es suficiente y no hemos podido resguardarnos o aislarnos del frío aparecen los diferentes efectos para la salud cuando la exposición es lo suficientemente larga e intensa.

El primer d’ells que veurem és la hipotèrmia, que és la baixada de la temperatura corporal per sota dels 35ºC en perdre més calor cap a l’ambient del qual el cos pot generar.

termçometroQuan la nostra temperatura està en el rang d’entre 33-35 ºC es considera lleu i va acompanyada de tremolors, confusió mental i malaptesa de moviments. Entre els 30-33ºC es considera moderada i apareixen la desorientació, semiinconsciència i pèrdua de memòria. Quan baixa de 30ºC és una hipotèrmia greu, i els símptomes són pèrdua de la consciència, dilatació de pupil·les, baixada de la tensió i batecs cardíacs molt febles i gairebé imperceptibles, i pot arribar a la mort.

trinchera

El peu de trinxera té l’origen del seu nom a la primera guerra mundial, quan els soldats del front passaven setmanes en elles amb temperatures molt baixes i els peus mullats, encara que ja es coneixia el fenomen prèviament de les guerres napoleòniques. Els símptomes més lleus són picors, pell freda, dolor, entumiment i formigueig, produïts per la vasoconstricció del sistema circulatori a la zona; després es pot inflar el peu i la pell es torna vermellosa o blavosa, i pot sagnar o supurar. En casos extrems s’arribava a la gangrena i l’amputació del membre.

alpinismoLa congelació provoca sensació de formigueig seguida d’entumiment, pell freda, pàl·lida i dura, mal, palpitació o falta de sensibilitat en l’àrea afectada. Quan és intensa provoca butllofes, gangrena i danys a tendons, músculs, nervis i ossos, i si no s’actua a temps, pot requerir l’amputació de l’àrea afectada, com és ben conegut en el món de l’alpinisme.

Però, com podem evitar que apareguin aquests danys provocats pel fred a la feina? Depenent de que siguem empresaris o treballadors podrem fer coses diferents.

Com a empresaris, podem prendre dos tipus de mesures: organitzatives i tècniques.

Les mesures organitzatives poden resultar molt interessants, ja que requereixen la consulta i participació dels treballadors, i si són consensuades, molt efectives ja que tota l’organització les integra i fa seves. Dins d’aquest tipus de mesures podem contemplar el repartiment de l’exposició a les baixes temperatures, o començar els torns o jornades en hores del dia més benignes per acabar-los quan baixi la temperatura, aprofitant la calor del sol. Per posar un exemple de repartiment de l’exposició, si en lloc de tenir a un treballador tota la jornada passant fred en el seu lloc de treball li anem fent torns amb altres companys, la seva situació canvia sense que suposi una mesura complexa d’aplicar; la segona possibilitat, la de modificar l’hora d’entrada al torn de treball, pot ser més difícil en algunes situacions, però molt interessant en activitats a l’aire lliure com la jardineria, la tala forestal o la construcció.

Una altra mesura organitzativa és la de permetre al treballador aclimatar quan s’incorpori inicialment al seu lloc de treball, o després d’una baixa o vacances llargues, exposant-li gradualment fins que arribi la seva jornada completa; això pot ser aplicable per exemple a la feina en cambres frigorífiques, sales d’especejament, etc. on pot alternar les tasques habituals en ambient fred amb altres en un ambient més favorable.

Com a mesures tècniques podem optar entre les de protecció, formatives i ergonòmiques

En treballs a l’exterior la protecció es basa principalment en l’ús de robes adequades. Recordem que treballar implica augment de temperatura en augmentar el metabolisme, de manera que un excés d’aïllament pot provocar que es suï i que al fer pauses o disminuir l’activitat ens enfriemos. A més una roba folgada pot suposar un perill immediat d’atrapament amb maquinària.

Per a treballs on es pugui controlar l’entorn es pot treballar amb portes i finestres tancades, amb una correcta ventilació i utilitzant sistemes de climatització. També es pot recórrer a corrents d’aire calent dirigides a les mans quan es necessiti realitzar manipulacions que impliquin destresa manual (com es pot fer en els cotxes dirigint la sortida de l’aire calent al volant). També podem tractar d’evitar el contacte amb superfícies fredes per evitar la pèrdua de calor per conducció.

Les mesures formatives als treballadors poden ser centrades en l’ús adequat de la roba, a la detecció dels símptomes i signes d’hipotèrmia i congelació precoços.

Les ergonòmiques aniran encaminades per exemple a l’elecció d’eines amb mànecs aïllants, de la mida dels comandaments a manipular, etc.

I com a treballadors, què podem fer per protegir-nos?

Fer les pauses periòdiques establertes en àrees habilitades i aclimatades per no posar-nos en perill i mantenir el ritme de treball, així com fer servir la roba que ens proporcioni l’empresa per protegir-nos, amb diverses capes i folgada (sense que suposi un perill per enganxar-nos en equips de treball), que també ens ajudarà a mantenir-nos calents. A més, serà necessari disposar d’una muda de roba seca en el cas que esperem suar o existeixi el risc de amarar en algun moment.

A l’hora de triar la nostra dieta, podem tractar d’evitar el consum de cafè i altres líquids diürètics, per evitar la pèrdua de calor per l’orina, i menjar aliments calòrics i rics en greix ens ajudarà a suportar millor el fred. També disposar de begudes calentes, com xocolata, sopes, etc. ens servirà per mantenir-nos calents.


fabada

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.