empresa_Saludable

Empresa saludable

Ser una empresa saludable està de moda. L’expressió pren com a base la definició àmplia de salut laboral, que és la recerca per part de l’empresa del benestar físic, social i mental dels seus treballadors …

El concepte és fàcil d’entendre: si millora la salut i el benestar dels treballadors tant a l’empresa com fora de la feina, augmentarà el seu nivell de “felicitat”, hi haurà una probabilitat més gran que estiguin contents i satisfets amb la seva vida, i és d’esperar que tinguin una actitud més positiva cap a tot, inclòs el treball.
Evidentment, nombrosos factors externs que no pot controlar l’empresa poden alterar el projecte: crisis familiars, problemes amb la llei, addiccions … Però fins i tot en la pitjor de les situacions, facilitar eines i afavorir actituds i hàbits correctes, no hauria de generar problemes addicionals.

Es busca que el treballador se senti bé a la feina. A canvi l’empresa espera major productivitat, un increment del compromís personal, disminució del risc de perdre empleats amb talent i en general la reducció de “problemes”.

Segons l’Agència Europea per a la seguretat i la salut en el treball, per cada € invertit en programes de promoció de la salut en el treball, s’obté un retorn de la inversió d’entre 2,5 i 4,8 €, difuminats entre els conceptes del paràgraf anterior.

Per a les grans empreses i corporacions és un camí fàcil. Crear un comitè, assignar recursos i seguir unes pautes més o menys definides en saberuts manuals, per exemple, la guia de l’OMS per a la salut ocupacional.
Són passos metòdics i controlats:
-Evaluar la situació inicial (anàlisis epidemiològiques, tes psicosocials, avaluació de factors ambientals, …)
-Definir objectius
-Implantar programes i campanyes
-Anàlisi de l’eficàcia dels programes (definició de paràmetres a valorar, estadístiques …)
-I Certificació perquè es visualitzi externament el compromís.

El procés segueix la metòdica de millora contínua, habitual en sistemes de qualitat i medi ambient, com la ISO 9001, ISO 14001 o la nova ISO 45001 en prevenció de riscos laborals.

Però és a l’abast d’una petita empresa ser “saludable”?

Per descomptat. Però cal complir un requisit previ. Si la seva empresa té conflictivitat laboral, sous clarament per sota de la mitjana del sector, denúncies laborals, absentisme, elevada rotació de personal, alteracions freqüents del ritme normal de la feina, segurament la seva empresa està malalta i necessita un altre tipus de solucions.

Una empresa que ja compleix amb els requisits legals en prevenció de riscos laborals, però vol anar una mica més enllà, seria una bona candidata. Parlem doncs d’una empresa que funciona i vol millorar.
Els passos a seguir són senzills. En primer lloc, és imprescindible el convenciment de la direcció, ha de creure en la idea i convèncer els treballadors perquè s’impliquin en el projecte. Es busca una relació en la qual tots guanyin.

D’altra banda, cal una comunicació fluïda entre l’empresa i els treballadors, per poder trobar aquells beneficis que més valor aporten al treballador (i costin menys diners a l’empresa).

Sovint la petita empresa no té la capacitat per posar en marxa grans projectes, però si pot començar a buscar aquest camí amb accions puntuals. Totes les grans travessies han començat amb un primer pas, no importa que sigui petit o gran, el que importa és que després hi hagi un altre pas i després el següent i un altre i un altre … això sí, sempre en la mateixa direcció …

Aquí té una llista d’accions que poden orientar-lo en la direcció correcta

Un estil i una actitud empresarial que poden reportar beneficis a tots
-Conciliar vida laboral + familiar
-Flexibilitzar horaris
-Possibilitat de realitzar part de la feina des de casa (només en alguns tipus de treball)
-Vals per a guarderia

Fer més agradable el lloc de treball
-Més llum, millor ventilació, més neteja i ordre, menys soroll, menys olors, millors equips, plantes,

Potenciar hàbits saludables
-Incentiu per a qui vingui amb bici
-Vals per menjar sa
-Programa deixar de fumar
-Subvencionar assistència a un gimnàs.Ç
-Pagar inscripcions a esdeveniments esportius (com a participant, per descomptat, no com a espectador)
-Oferta de fruita a màquina de vending
-Vals per a viatges en autobús o metro

Facilitats per a la cura i coneixement de la salut
-Assegurança mèdica privada
-Vals per anar al fisioterapeuta.
-Vals per anar al nutricionista
-Estudis d’ADN (nutricional, esportiu …)
-Revisions mèdiques més completes que les estrictament necessària per PRL

Formació interna
-Com aprofitar millor el temps
-Curs conducció
-Reducció de l’estrès
-Mindfulness, wellness, ..

Només són algunes idees. Cada empresa en funció del seu perfil pot escollir les que millor li convinguin. És imprescindible, en qualsevol cas, la participació i comunicació amb el personal, per a triar les més adequades en cada situació …

I si vol saber més, pot acudir a l’excel·lent Portal de la promoció de la salut en el treball de l’ INSST.

10.604 Comments