Límits d’Exposició Professional per a Agents Químics a Espanya 2016

Límits d’Exposició Professional per a Agents Químics a Espanya 2016

Ha estat actualitzada recentment el document amb el llistat de valors límit per a substàncies químiques. És de destacar la inclusió del formadehído com a agent carcinogen per a l’home (categoria C1b).

També ha estat actualitzada l’aplicació web de l’INSHT (encara que apareix encara com 2015 …):

Aplicació “LEP”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.